.
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567


- งบทดลองเดือน ตุลาคม   2566                     

- งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2566

- งบทดลองเดือน ธันวาคม 2566

- งบทดลองเดือน มกราคม 2567

- งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2567

- งบทดลองเดือน มีนาคม 2567

- งบทดลองเดือน เมษายน 2567

- งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2567

- งบทดลองเดือน มิถุนายน 2567

- งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2567

- งบทดลองเดือน สิงหาคม 2567

- งบทดลองเดือน กันยายน 2567

- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

 : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน :

 
 

 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เลขที่ 164 หมู่ 2 ถนนลำพูน - ดอยศรีวิชัย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ : (053) 537610 โทรสาร : (053) 537611

Copyright ©Lamphun Provincial Cooperative Auditing Office. All rights reserved. < > Support Chrome และ Mozila Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1920*1080 pixal